Elsy

Kjennings­signal:LKJS
Hjemmehavn:,
Bygget:1964
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:19,3 m
Brutto­tonnasje:47,5 brt
Vernet år:
Hjemmeside:

Historikk

Den 63 fot lange krysseren «Elsy» er bygget ved Flekkefjord Båtbyggeri 1963/1964. Fartøyet hørte hjemme i nærområdet der fartøyet var bygd i hele den aktive tjenestetida som varte fram til 2009. I løpet av disse årene har det blitt noen forandringer om bord da fiskeriet «krevde» dette. Dette gjelder bl.a. styrehus og motor.

Originalmotoren skal stå på museum i Lysekil, så også denne er godt bevart.

I 2009 ble fartøyet solgt videre nordover, for at de nye eierne ønsket å bruke «Elsys» fiskekvote. «Elsy» ble liggende i opplag i fire år fram til 2014. Våren 2015 fikk Johnny Nesvåg fra Hauge i Dalane kjøpt «Elsy» i stedet for at den ble hogd. Nesvåg har som formål å ta vare på «Elsy» som et kulturminne og vil beholde fartøyet slik det fremsto i perioden 1970 – 2009. Nesvåg har også drevet medlemsfartøyet «Sjødis» i 22 år.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt