Laila

  • Kjennings­signal: LK7550
  • Hjemmehavn: Rana, Nordland
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 39'
  • Vernet: 2000

MS «Laila» er en klinkbygget spisskøyte bygd av Jon Larsen på Hemnesberget i 1911. «Laila» har gjennomlevd hele sin historie i Rødøy kommune. I 1910 bestilte Hans Monsen og Hans Pedersen en ny seilskøyte av Båtbygger Jon Larsen. Året etter sto «Laila» rigget og klar, utstyrt med storseil, fokk og klyvert og mesan. Eierne brukte fartøyet i fiske i bla. Rødøyværene Valvær og Myken.

«Laila» ble bygget kun for seil, men allerede etter et par år ble den første motoren, en Bolinder, installert i fartøyet. I 1918 ble «Laila» solgt til Kristian Senning. Han brukte fartøyet hovedsakelig til vinterfiske i Lofoten og var også i Finnmark i forbindelse med oppmåling. Ny eier fikk skøyta ombygget i 1937/38. «Laila» ble nå to fot lengre og kravellbygd. «Laila» har skiftet motor flere ganger og hadde større reparasjoner. «Laila» ble brukt i aktivt fiske fram til 1966. I perioden 1966 til 1976 ble båten brukt til skoleskyss og fram til 1995 i skyssoppdrag og fritidsøyemed.

Fartøyet fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2000.