Personvern­erklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemsfartøy og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er rådgiver om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til kaf(at)norsk-fartoyvern.no

Medlemskap

I vår forening er det fartøy som er medlemmer. Fra fartøyenes kontaktpersoner innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse som vi lagrer i vårt lukkede medlemssystem Styreweb. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemsfartøy og også for å kunne holder kontakt med miljøet rundt medlemsfartøyene. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til disse kontaktpersonene for å kunne gi tilstrekkelig informasjon knyttet til medlemskapet. Vi trenger også kontaktinformasjon til kontaktpersonene for å gi viktig informasjon for fartøyvernet som kan ha innvirkning på både vern og drift. I tillegg sender vi ut invitasjon til arrangementer gjennom Styreweb. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til denne bruken.

Ved avsluttet medlemskap slettes kontaktpersonenes ovennevnte opplysninger i vårt digitale arkiv. Kun papirutskrift av søknaden for medlemsopptak oppbevares i et låst arkivskap hvor opprinnelige kontaktpersoner for søkeren er oppført i papirsøknaden med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi deler aldri lister til andre med kontaktdata for fartøyenes kontaktpersoner. Men vi deler kontaktdata hvis vi får en henvendelse om noen som ønsker å komme i kontakt med et eller få navngitte fartøy, for eksempel til filminnspilling eller at noen ønsker kontakt med miljøet rundt et fartøy. Det kan også hende at vi sender ut informasjon på vegne av andre, men dette blir i så fall sendt fra foreningens sekretariat. Eksterne har ikke tilgang til vår medlemsdatabase.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Alle kan melde seg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse på vår hjemmeside som mottaker av nyhetsbrev. Dette lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet igjen.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding kurs og konferanser

Via vår nettside og medlemsdatabase i Styreweber det mulig å melde seg på kurs og konferanser. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.