Medlemskap

Bli medlem

Norsk Forening for Fartøyvern har ikke personmedlemmer. Derimot kan du søke om medlemskap for ditt fartøy. Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema for opptak av fartøyet i foreningen, samt sende med bilder og annen relevant info til post(at)norsk-fartoyvern.no. Foreningen ønsker å gi medlemssøkere en grundig vurdering basert på de ulike opplysningene om fartøyet. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta vare på fartøyet som et kulturminne. Les mer om kriterier i våre vedtekter, § 2.

Det er styret som behandler søknadene og som legger fram en anbefaling til årsmøtet om å oppta/ikke oppta søkeren som medlem i foreningen. Ref. vedtektenes § 2.1 er det årsmøtet som opptar medlemmer. Medlemskapet følger fartøyet og opphører ved skriftlig utmelding eller ved fartøyets kondemnering.

Årlig medlemskontingent er per dags dato som følger:
Kr 1500,- for fartøy mindre enn 50 bruttotonnasje
Kr 3000,- for fartøy mellom 50 og 100 bruttotonnasje
Kr 4500,- for fartøy større enn 100 bruttotonnasje

Søknader innsendt innen 1. juni kommer til behandling av årsmøtet samme år. Søknader sendt etter 1. juni behandles året etter.

Ta kontakt om du har spørsmål om søknadsskjemaet.

Last ned søknadsskjema i pdf format

Last ned søknadsskjema i word format