Medlemskap

Bli medlem

Norsk Forening for Fartøyvern har ikke personmedlemmer. Derimot kan du søke om medlemskap for ditt fartøy. Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema for opptak av fartøyet i foreningen, samt sende med bilder og annen relevant info til post(at)norsk-fartoyvern.no.

Foreningen ønsker å gi medlemssøkere en grundig vurdering basert på de ulike opplysningene om fartøyet. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta vare på fartøyet som et kulturminne. Les mer om kriterier i våre vedtekter, § 2.

Det er styret som behandler søknadene og som legger fram en anbefaling til årsmøtet om å oppta/ikke oppta søkeren som medlem i foreningen. Ref. vedtektenes § 2.1 er det årsmøtet som opptar medlemmer. Medlemskapet følger fartøyet og opphører ved skriftlig utmelding eller ved fartøyets kondemnering.

Årlig medlemskontingent er per dags dato som følger:
Kr 1750,- for fartøy mindre enn 50 bruttotonnasje
Kr 3500,- for fartøy mellom 50 og 100 bruttotonnasje
Kr 5000,- for fartøy større enn 100 bruttotonnasje

Søknader innsendt innen 1. juni kommer til behandling av årsmøtet samme år. Søknader sendt etter 1. juni behandles året etter.
Søknaden skal sendes post(at)norsk-fartoyvern.no.

Ta kontakt om du har spørsmål om søknadsskjemaet.

Last ned søknadsskjema i pdf format

Last ned søknadsskjema i word format