Fartøyvernets ABC

Fartøyvernets ABC er en årlig samling og kursseminar for de som er nye i fartøyvernet og medlemmer av Norsk Forening for Fartøyvern. Nederst ligger oppsummering av de årlige kursseminarene og lenker til innleggene holdt under seminarene. Her vil du blant annet finne informasjon om:

  • antikvariske prinsipper
  • teknisk historisk dokumentasjon
  • bestillerkompetanse
  • kostnadsoverslag
  • kontraktsinngåelse
  • vedlikehold
  • organisasjonsform