Fartøyvernets ABC 2023

Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu 17. – 18. november. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren, i tillegg ble kurset dekket av deltakeravgift.  Vi var 27 deltakere inkludert foredragsholdere.

Kari Anne Flaa fra Norsk Forening for Fartøyvern ledet deltakerne igjennom to innholdsrike dager. Etter å ha ønsket velkommen og fått alle deltakerne til å presentere seg selv ga Flaa ordet til Erik Småland fra Riksantikvaren som fortalte og forklarte forsamlingen om antikvariske prinsipper i fartøyvernet. Både praktisk kunnskap (for eksempel håndverk) knyttet til fartøyet vi ønsker å verne og historisk kunnskap om fartøyet er viktig.

Etter pausen var det tid for organisasjonsformer, for hvilken skal man velge? Flaa pekte på forskjeller mellom stiftelser, foreninger og aksjeselskap og hvilken betydning dette får for blant annet risiko, skatt, ansvar, rettigheter, plikter og disponering av foretakets eiendeler. Det er viktig at man går nøye igjennom før man bestemmer seg for organisasjonsform.

Deretter var det Kjetil Skogdalen fra Stiftelsen Engebret Soot sin tur med innlegg om hvordan man best kan ta vare på dugnadsgjengen. Både når det gjelder det sosiale, som hvordan ta imot og holde på folk, men også i forhold til HMS. Vi har ingen å miste!

Lørdag morgen startet opp med at Flaa gikk igjennom foreningens nye nettside for å vise hvilken informasjon man finner her. Forsikring, sertifisering, søke midler, for å nevne noe.

Odd Torkildsen fra MÅRØY fortalte deretter litt om fartøyet og hvordan de setter opp sin eksemplariske oversikt over inntekter, utgifter og tilskudd de siste 10 år.

Thor Inge Haltvik fra Hardanger Fartøyvernsenter gikk deretter inn på bestillerkompetanse, kostnadsoverslag og kontraktinngåelse. Haltvik fortalte først om forskjellene mellom kostnadsoverslag, prisantydning og anbud, mens bestillerkompetansen dreier seg om å kunne være presis i bestilling av tjenester fra leverandør. Man må kunne stille de riktige kravene og spørsmålene til leverandør i forkant av kontrakten. Planlegging, organisering og samarbeid er nøkkelord for å oppnå forutsigbarhet i prosjektet.

Etter pausen loset Frank Pedersen fra Hardanger Fartøyvernsenter oss gjennom vedlikehold og overflatebehandling av trefartøy, hvorfor og hvordan få til best mulig resultater og langsiktig vern. Tre må behandles for å unngå at det suger til seg fukt. Mens saltvann hindrer råte og råtesopp, virker ferskvann motsatt. Dekk fartøyet godt til for været, men luft godt.

Thor Inge Haltvik var første person på igjen etter lunsj og kunne fortelle oss gode tips i hvordan hindre forfall i påvente av restaurering av trefartøy. Nøkkelen er en god vedlikeholdsplan og gode rutiner ved opplag. For eksempel bør et tak/telt bør bygges over fartøyet for å redusere det ytre forfallet på dekk, hindre nedbør, men samtidig ikke være så tett at den også hindrer god utlufting for god utlufting er viktig. Andre tips: Når båten settes i opplag, er riktig støtte avgjørende. Husk også at rør fryser, tøm dem derfor. Fyll på frostvæske i motor.

Deretter fortsatte Håkon Sandåker fra Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter med å fortelle om hva fartøysentrene kan bistå med. Fartøyvernsentrene videreføre og ivareta håndverk og kunnskap knyttet til istandsetting og vedlikehold av fartøy i et langsiktig perspektiv. De rådgir, holder kurs og legger til rette for at frivillige får den kunnskapen de trenger. De hjelper også fartøyeiere med THD (Teknisk historisk dokumentasjon) med mer.

Arne Røskeland fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter avsluttet kurset med å fortelle om vedlikehold og overflatebehandling av skrog på stål- og jernfartøy. Her kan det oppstå galvanisk korrosjon i kontakt mellom to metaller i et korrosivt miljø. De vanligste korrosjonsformene ble gjennomgått. Grunnarbeidet må gjøres av fagfolk, for eksempel blåserens. Det er viktig å følge spesifikasjoner og standarder og sørge for at sikkerhet og arbeidsmiljø er ivaretatt. Vedlikehold og overflatebehandling på konstruksjoner av stål, reparasjoner av eksisterende overflatesystem og reparasjon av korrosjon på ståloverflater ble gjennomgått. Vask og rydding er alfa omega.

Til slutt ble kurset oppsummert og vi kunne fastslå at oppslutningen om kurset og positive tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det fortsatt er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet. Vi konkluderer med et vellykket arrangement og fortsatt behov for kurset.

Innlegg:
Erik Småland: Antikvariske prinsipper.
Kari Anne Flaa: Organisasjonsform, hvilken skal man velge?
Kjetil Skogdalen: Ta vare på dugnadsgjengen! Både sosialt og HMS.
Thor Inge Haltvik: Bestillerkompetanse.
Thor Inge Haltvik: Kostnadsoverslag.
Thor Inge Haltvik: Kontraktinngåelse.
Frank Pedersen: Vedlikehold og overflatebehandling av trefartøy.
Thor Inge Haltvik: Hvordan hindre forfall i påvente av restaurering.
Håkon Sandåker: Hva kan fartøyvernsentrene bistå med?
Arne Røskeland: Vedlikehold og overflatebehandling av skrog på stål- og jernfartøy.