Forsikring

Foreningen har etter mange års leting endelig funnet frem til en felles forsikringsavtale for alle medlemsfartøy gjennom Søassuransen Danmark i Marstal. Alle medlemsfartøy er lovet forsikring til konkurransedyktige priser. Søassuransen Danmark matcher alle eksisterende avtaler og 5% av alle premier går tilbake til foreningen for å støtte vårt arbeid. Les avtalen her.

For tilbud, ta kontakt med direktør Peter Lund, Skolegade 1 – 5960 Marstal. Tlf.: + 45 62 53 10 72 – Fax: + 45 62 53 10 62, e-post: pl@soassurancen.dk

www.soassurancen.dk

NB! Alle redere er selv ansvarlige for at fartøyet er riktig forsikret, foreningen formidler kun kontakt med Søassuransen Danmark.