Tips om vern

Antikvarisk vern

Både Norsk Forening for Fartøyvern, Riksantikvaren og Kulturminnefondet etterstreber antikvarisk vernAntikvarisk vern er grunnpilaren i norsk fartøyvern og ligger ofte også til grunn for å motta midler, men det finnes ingen fasit for hva som er antikvarisk vern. Oppfatningen i miljøet kan endre seg over tid, eller manglende fokus kan føre til en gradvis glidning vekk fra gode antikvariske vernerutiner. Foreningen mener derfor det må foregå en løpende diskurs om hva som er godt antikvarisk vern for å opprettholde gode rutiner og bevissthet om antikvarisk vern.

Fartøyvernsentrene kan være behjelpelige når det gjelder antikvarisk vern av ditt fartøy:

Nasjonale fartøyvernsentre:
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Hardanger Fartøyvernsenter
Nordnorsk Fartøyvernsenter og båtmuseum

Regionalt fartøyvernsenter:
Isegran Fartøyvern

Riksantikvaren kan også hjelpe deg med å besvare spørsmål du måtte ha i forhold til ditt flytende kulturminne. Fartøy er et av bevaringsprogrammene og du finner flere veiledere, retningslinjer og informasjonsark om fartøyvern på Riksantikvarens hjemmeside. Blant annet kan veilederen Fartøyvern: Overordna prinsipp og praksis være nyttig. I denne veilederen finner du også litteraturtips til vider fordypning om for eksempel dokumentasjon, konstruksjon og restaurering. Du kan i tillegg laste ned verneplan for flytende kulturminner og lese mer om fartøyvern på deres hjemmeside.

Delebanken og faktaark

Delebanken.no er resultat av et samarbeid mellom fartøyvernsentrene, Riksantikvaren og Norsk Forening for Fartøyvern. I fartøyvernet har det lenge vært et problem å finne autentiske deler til restaureringsprosjektene. Delebanken skal gjøre dette lettere.

Delebanken.no er for øyeblikket ute av drift, men det finnes i forbindelse med denne en aktiv Facebookgruppe.

Faktaark: Fartøyvernsentrenes Fellesråd er samarbeidsarena for de tre fartøyvernsentrene i Norge. Rådet arbeider med felles utfordringer i fartøyvernet, og hvordan sentrene i størst mulig grad kan bidra til et mest mulig formålstjenlig fartøyvern i Norge. Rådet utarbeider bl.a. faktaark som omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy.  Disse kan du laste ned sammen med andre publikasjoner fartøyvernsentrene mener kan være av interesse.

Last ned faktaarkene her (scroll ned til faktaarkene under feilmeldingen)