Valgkomite

Arne Andreassen – leder

Tlf: 481 084 65
arneharrya@gmail.com

Representerer fartøyet «Faxsen»

Erlend Arntzen Dale – medlem

Tlf: 928 59 030
erlend@isegran.no

Representerer fartøyet «Skreien»

Øyvin Konglevoll – medlem

Tlf: 951 13 223
konglev@online.no

Representerer fartøyet «Sjødampsprøite 1»