Valgkomite

Heidi Thöni Sletten – leder

Tlf: 936 019 01
Heidi.Thoni.Sletten@marmuseum.no

Representerer fartøyet «Svanen»

Arne Andreassen – medlem

Tlf: 481 084 65
arneharrya@gmail.com

Representerer fartøyet «Faxsen»

Erlend Arntzen Dale – medlem

Tlf: 928 59 030
erlend@isegran.no

Representerer fartøyet «Skreien»