Søk om midler

Norsk Forening for Fartøyvern deler ikke ut midler selv med mindre vi har fått eksterne prosjektmidler til fartøy. Men vi hjelper deg gjerne med å finne frem til organisasjoner du kan søke om midler hos. Merk også momskompensasjonen under.