Fartøyvernets ABC 2018

Foreningen holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Quality Hotell Expo Fornebu 23. – 24. november. Bakgrunnen for kurset var ønske om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren. Det var plass til 30 deltakere, og 26 deltakere meldte seg på.

Fredag startet med innlegg om ulike organisasjonsformer for et fartøyvernprosjekt, holdt av Hedda Lombardo, generalsekretær i foreningen. Deretter holdt styremedlem Atle Vie et innlegg om praktisk organisering rundt et fartøyvernprosjekt. Tuva Løkse fra Forbundet KYSTEN avrundet kvelden med temaet hvordan skrive en god søknad for å skaffe midler til fartøyvernprosjektet. Etterpå var det middag og tid for sosialisering.

Lørdag morgen startet tidlig med et innlegg om antikvariske prinsipper i fartøyvernet, holdt av Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter. Deretter hadde Ida Pettersen fra Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter et innlegg om historisk teknisk dokumentasjon. Videre fortalte Jon Helge Aas fra Bredalsholmen om sikring og vedlikehold av fartøy. Etter lunsj orienterte Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter om kontraktsinngåelse. Til slutt var det en presentasjon om bestillerkompetanse og kostnadsoverslag for fartøyvernprosjekter fra Morten Hesthammer, styreleder i foreningen.

Den store oppslutningen og den positive tilbakemeldingen fra deltakerne viser at det er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet.

Nedenfor finner du presentasjonen fra Fartøyvernets ABC 2018:

Program Fartøyvernets ABC 2018

Hedda Lombardo: Vi har skaffet et fartøy – hvordan organiserer vi oss

Atle Vie: Praktisk organisering om bord

Tuva Løkse: Søknadsskrivingens gleder

Sparebankstiftelsen: Trebåtene er tilbake i Akerselva (filmsnutt)

Åsmund Kristiansen Fartøyvern og vernefilosofi

Ida Pettersen Teknisk Historisk Dokumentasjon

Jon Helge Aas Sikring og vedlikehold

Åsmund Kristiansen Kontraktinngåelse

Morten Hesthammer Bestillerkompetanse

Morten Hesthammer Kostnadsoverslag

Deltakere på Fartøyvernets ABC
Fra Fartøyvernets ABC 2018