Fartøyvernets ABC 2019

Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Quality Hotell Expo Fornebu 22. – 23. november. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren, resten av utgiftene ble dekket opp av deltakeravgift.

Nestleder på Hardanger Fartøyvernsenter Morten Hesthammer ledet deltakerne igjennom to innholdsrike dager. Etter å ha ønsket velkommen og fått presentert alle deltakerne ga Hesthammer ordet til Erik Småland fra Riksantikvaren som fortalte og forklarte forsamlingen om antikvariske prinsipper i fartøyvernet. Både praktisk kunnskap knyttet til fartøyet vi ønsker å verne og historisk kunnskap om fartøyet er viktig.

Etter pausen var det styreleder i foreningen Arne Andreassen sin tur med innlegg og diskusjon rundt hvordan man kan organisere seg. Fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsformer for et fartøy ble diskutert.

Fredagskvelden ble avsluttet med et innlegg fra Knut Alnæs fra HVALER som fortalte litt om hvordan de har klart å skaffe midler i lokalmiljøet, hvordan de har oppnådd goodwill og ulike tips som gaveforsterkningsordningen.

Lørdag morgen startet opp med teknisk historisk dokumentasjon (THD). Ida Pettersen fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter loset oss gjennom prosessen rundt THD, hva som er viktig og hvordan man kan arbeide med dette. Jon helge Aas, også fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, fortalte videre hvor viktig det er at man blir kjent med sitt fartøy fra bunn til topp. Hvor er vi, hvor vil vi, og hvordan kommer vi dit med vårt fartøy?

Deretter fortsatte Kjetil Skogdalen fra ENGEBRET SOOT med å få i gang en diskusjon om hvordan man kan organisere frivilligheten rundt et fartøy. Da var det flott å ha med noen gamle travere som hadde mye erfaring å dele. Kjetil fortalte videre hvordan man kan bruke, drifte og formidle et vernet eller fredet fartøy.

Morten Hesthammer avsluttet seansen med å presentere hvordan få til en så vellykket som mulig istandsetting av et fartøy. Planlegging, organisering og samarbeid er her nøkkelord for å oppnå forutsigbarhet i prosjektet.

Etter lunsj forklarte Jon Helge Aas oss om hva som er viktig å tenke på når det gjelder kontrakter og kontraktinngåelse, som leverandør, priser, reklamasjon og kvalitet på arbeid.

Morten Hesthammer gikk deretter inn på bestillerkompetanse og kostnadsoverslag. Hesthammer fortalte først om forskjellene mellom kostnadsoverslag, prisantydning og anbud, mens bestillerkompetansen dreier seg om å kunne være presis i bestilling av tjenester fra leverandør. Man må kunne stille de riktige kravene og spørsmålene til leverandør i forkant av kontrakten.

Helt til slutt ble kurset oppsummert og vi kunne fastslå at oppslutningen om kurset og positive tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det fortsatt er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet. Foreningen får hvert år også ca. 10 nye medlemsfartøy som er aktuelle deltakere framover, i tillegg til alle de som ønsker seg litt oppfriskning. Vi konkluderer med et vellykket arrangement og fortsatt behov for kurset. Deltakerne håper også på at enda flere tema kan belyses i årene som kommer.

Nedenfor finner du presentasjonene fra Fartøyvernets ABC 2019:

Program for Fartøyvernets ABC 2019

Erik Småland: Antikvariske prinsipper i fartøyvernet

Arne Andreassen: Hvilken organisasjonsform kan vi velge?

Knut Alnæs: Hvordan skaffe midler og goodwill i lokalmiljøet – oppmerksomhet om et prosjekt

Ida Pettersen: Teknisk historisk dokumentasjon

Jon Helge Aas: Bli kjent med ditt fartøy fra bunn til topp

Kjetil Skogdalen: Hvordan organisere frivilligheten rundt et fartøy?

Kjetil Skogdalen: Hvordan bruke, drifte og formidle et vernet fartøy?

Morten Hesthammer: Hvordan få til en vellykket istandsetting av et fartøy

Jon Helge Aas: Kontraktinngåelse
Vedlegg til innlegget: Kontrakt for reparasjonsarbeider på skip

Morten Hesthammer: Kostnadsoverslag

Morten Hesthammer: Bestillerkompetanse

Bilde fra kurssalen under Fartøyvernets ABC 2019
Alnæs i sving under Fartøyvernets ABC