Kysten

  • Kjennings­signal: LEIG
  • Hjemmehavn: Tønsberg, Vestfold
  • Bygget: 1909
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy, Passasjerfartøy
  • Lengde: 45,14
  • Brutto­tonnasje: 377,48
  • Vernet: 1989

”Kysten” er et kombinert passasjer og stykkgodsskip i klinket stål, bygd i 1909 ved Trondhjems Mekaniske Værksted. Etter sjøsetting ble den satt i rute mellom Trondheim og Namsos av Namsos Dampskibsselskap. Under krigen ble ”Kysten” rekvirert av tyskerne, og i etterkrigsårene ble den liggende i opplag frem til 1950. Deretter ble den satt inn i sin gamle rute etter ombygging og skifte til oljefyr på dampkjelen. I 1964 seilte ”Kysten” som skoleskip under navnet ”Askaas” frem til 1971 da den fikk ny hjemhavn i Tønsberg i forbindelse med byens 1100-års jubileum. Deretter seilte den som ”Kysten I” passasjerturer i Tønsbergs og Nøtterøys skjærgård frem til 2003 da det ble avdekket at fartøyet trengte gjennomgående reparasjoner. ”Kysten” var på Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter frem til skroget ble ferdig og kom tilbake til Tønsberg i 2012. Det er fremdeles omfattende arbeid som gjenstår og mye utføres på dugnad av frivillige. Skipet skal tilbakeføres til perioden 1950-1964. ”Kysten” har Riksantikvarens status som vernet skip fra 1989. Eiers formål med fartøyet er bevaring som museumsfartøy og formidling av maritim historie.