Bjoren

  • Kjennings­signal: LACX
  • Hjemmehavn: Bygland, Agder
  • Bygget: 1866
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy, Passasjerfartøy
  • Lengde: 68,9'
  • Brutto­tonnasje: 26,9
  • Vernet: 2004
  • På nett: setesdalsmuseet.no

«Bjoren»  er  et  klinkbygget  jernfartøy  fra 1866 som var bygget for  passasjer  ved  Akers Mekaniske  Verksted.  Kontrahent  var  Det  Oplandske  Dampskibsselskab.  De  første  årene  gikk  dampbåten  i  rute  på  Kilefjorden.  I  1896  kom  jernbanen  til  Byglandsfjorden  og  «Bjoren»  ble  flyttet  til  strekningen  Byglandsfjord – Ose.  I  forbindelse  med  flyttingen  ble  hun  forlenget med  6  fot.  I  1914  ble  fartøyet  forlenget  med  10  fot  til  69,4  fot,  fikk  ny  kjele,  og  ny  maskin  – en  KMV  Compund  42  hk  kjøpt brukt fra KMV –som  er  den  som  står  i  båten  i  dag.  I  1930  ble  eierselskapet  oppløst  og  året etter ble båten overført  til privat  eier.  Driften  fortsatte  til  1957. På  60-tallet  ble  båten  brukt  som  restaurantbåt  på  Ose  Camping,  men  gikk senere i opplag og lå  halvt  nedsunket.  I  1981  overtok Bygland kommune og «Bjoren» ble tatt opp på land.  I  1991  ble  den  sent  til  Drammen  Skipsreparasjon  og  restaurert  i  samarbeid  med  Riksantikvaren.  «Bjoren»  kom  tilbake  til  Byglandsfjord  i  1994  der den  siden  har vært  brukt  som  museumsfartøy  og  turistbåt. Fartøyet ble vernet hos Riksantikvaren i 2004, og ble tildelt Olavsrosa i 2013. «Bjoren» er  en  av  få  vedfyrte  dampbåter  som  fremdeles  eksisterer.