Biskop Hvoslef

  • Kjennings­signal: LHYJ
  • Hjemmehavn: Malangen, Troms
  • Bygget: 1932
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 55,8'
  • Brutto­tonnasje: 34
  • Vernet: 1992

RS 38 «Biskop Hvoslef» er første redningsskøyte som ble konstruert for motor etter konstruktør Bjarne Aas i Fredrikstad. Fartøyet er bygd hos Br. Løvfald, Hardanger i 1932/33.

Hjemhavn er Malangen i Balsfjord kommune, Troms fylke. RS 38 «Biskop Hvoslef» var i tjeneste for Redningsselskapet frem til 1969, og berget 49 personer fra «den visse død», 9 fartøyer fra totalforlis og assisterte 2000 fartøy og deltok i evakueringen av Finnmark på slutten av 2. verdenskrig.

Etter tjenesten for Redningsselskapet har RS 38 «Biskop Hvoslef» hatt flere eiere. Redningsselskapets museum var inne i bildet da skøyta ble kjøpt til Malangen av Balsfjord bygdemuseum i 1992 og senere overtatt av en stiftelse. Samme året ble skøyta erklært verneverdig av Riksantikvaren.

Skøyta har hatt flere ombygginger da fartøyet var i Redningsselskapet, bl.a. er dagens rorhus og bestikklugar bygget ved motorskifte i 1955. Taket i aktre salong er hevet og fartøyet fikk bermudarigg på 80-tallet.

Eier har til formål å bevare og drive veteranredningsskøyta RS 38 «Biskop Hvoslef» som et verneverdig fartøy og skape interesse, kunnskap og erfaring for de kulturelle verdiene dette fartøyet representerer.

Fartøyet har passasjersertifikat for 30 personer i liten kystfart.