Feie

  • Kjennings­signal: LM 6038
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1893
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 38'
  • Brutto­tonnasje: 12
  • Vernet: 2002
  • På nett: bssk.no

RS 4 FEIE ble konstruert og bygget i 1893 av Colin Archer ved hans verft i Larvik for Bergen Redningsforening for innlemming i Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR), Bergen krets. Fartøyet er i stor grad bygget av materialer som ble til overs etter byggingen av polarskuta «Fram». Ferdigstillet og overlevert 1893.

I motsetning til de andre redningsskøytene hans ble denne utstyrt med bare en mast, noe som ifølge konstruktøren skulle gi den overlegne seilegenskaper. Et annet særtrekk ved RS4 FEIE er at den, sammen med fem andre redningsskøyter, er bygget etter losbåttegninger, men med visse justeringer: Lengden er plusset på med et par fot, spantene står tettere, fribordet er gjort høyere og jernkjøl og deplasement er større enn på losbåtene. Colin Archer tegning nr.: III 120 – 4/5 – Båt nr 57.

RS4 er bl.a. kjent blant annet for å ha berget 26 fartøyer under en forrykende storm på Sletta nord for Haugesund omkring århundreskiftet.

Overtatt av BSSK – Bergen Seilskøyteklubb – i mars 2019. Se også nettsiden om FEIE.