Storebrand

  • Kjennings­signal: LJII
  • Hjemmehavn: Isegran, Østfold
  • Bygget: 1936
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 17,9
  • Brutto­tonnasje: 39,92

”RS42 Storebrand” er en kravellbygget redningsskøyte fra 1936, konstruert av Bjarne Aas og bygget ved Knut Christensen & C ved Moen i Risør. Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning kontraherte fartøyet for tjeneste i Nord-Norge. Skøyta var en gave fra forsikringsselskapet Storebrand og tjenestegjorde i Nord-Norge frem til 1969.

Høsten 1969 ble ”Storebrand” solgt til Startronic AS i Kilsund i Moland. Hun ble da registrert med Arendal som hjemhavn, og ble en tid benyttet som charterfartøy til selskaps- og fisketurer. Senere var hun i et par år vaktfartøy ved oljeplattformer i Nordsjøen og ble så på midten av 1970-tallet lagt i opplag i Kilsund.

Fra 1977 til 2007 hadde ”Storebrand” samme eier som brukte fartøyet som fritidsfartøy med hjemhavn i Holmestrand. ”Storebrand” ble meldt inn i foreningen i 2007 og meldt ut igjen i 2012, rett før nåværende eier overtok. I dag har fartøyet hjemhavn ved Isegran i Fredrikstad. Eiers formål er å bevare fartøyet slik den var da den gikk ut av tjeneste for Redningsselskapet i 1969.