Colin Archer

  • Kjennings­signal: LICF
  • Hjemmehavn: Ormøya, Oslo
  • Bygget: 1893
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 46'
  • Brutto­tonnasje: 30
  • På nett: marmuseum.no

RS 1 «Colin Archer» ble konstruert og bygget av Colin Archer i Larvik i 1893 for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR). Fartøyet er i stor grad bygget av materialer som ble til overs etter byggingen av polarskuta «Fram». Den er bygget med dobbelt skrog, innvendig ballast og utvendig jernkjøl. Konstruksjonen dannet skole for bygging av redningsskøyter i de etterfølgende 30 år.

«Colin Archer» var først stasjonert i Vardø og mannskapet og fartøyet viste sin store berettigelse ved Havningberg i 1894, der 36 mennesker ble reddet. Fartøyet var i redningsselskapets tjeneste i om lag 40 år, størsteparten av tiden var den stasjonert i Finnmark. Totalt har redningsskøyta en merittliste som forteller at den berget 67 skip, reddet 236 mennesker og slepte 1522 fartøyer i havn.

I 1933 ble «Colin Archer» solgt til konsul Hans Borge i Tønsberg. Han monterte en hjelpemotor i skøyta og brukte den til lystseilas i Oslofjorden. I 1937 ble «Colin Archer» kjøpte av Anna Foyn Bjønnes, som seilte den til New York. Senere ble den blant annet brukt som husbåt på USAs østkyst. «Colin Archer» seilte hele tiden i redningsselskapets tjeneste uten motor.

I 1933 fikk skøyta installert en hjelpemotor. «Colin Archer» ble i 1961 kjøpt tilbake til Norge av NSSR, men skøyta var da i en elendig forfatning. «Colin Archer» ble overtatt av Norsk Sjøfartsmuseum i 1972. Siden 1973 har skøyta blitt tatt vare på av Seilskøyteklubben Colin Archer som har utført total restaurering av båten.