Idun

  • Kjennings­signal: LJXQ'
  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 18,5m
  • Brutto­tonnasje: 48,6
  • Vernet: 1998
  • På nett: rs.no

RS 44 «Idun» var en gave fra Livsforsikringsselskapet Idun og ble overlevert til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning i Oslo den 22. november 1937. Hun ble da betegnet som den mest moderne i sitt slag på alle områder og som den første skøyte i verden utstyrt med ekkolodd og elektrisk lodd.

«Idun» er av Bjarne Aas-klassen, som er den første klassen av redningsskøyter som ble konstruert med motor som hovedframkomstmiddel, og hadde opprinnelig en tosylindret Wichman 90-140 Hk semi-diesel. I tillegg var hun bermudarigget, noe som ganske snart ble rigget om til gaffelrigg. Besetningen besto av 4 mann.

I 1958 ble «Idun» modernisert til dagens utseende med nytt styrehus, redusert rigg og ny kraftig motor; GM 6-110 med 242 Hk. «Idun» har reddet 40 mann fra den visse død, innslept og assistert 501 båter og 15 skip samt foretatt 103 syketransporter.

I 1969, etter 32 års aktiv tjeneste i NSSR, ble hun solgt til brukseier Eivind Sundt, Svartskog og fikk navnet «Odin». Den originale innredningen var så nedslitt at hele skroget ble innvendig strippet, og en ny innredning ble satt inn. Fartøyet ble deretter i noen år benyttet som fritidsfartøy, før det havnet i opplag fram til 1985 da det ble kjøpt av nåværende eier Eddie Lesund og hans far.

Fartøyet trengte en omfattende oppussing og rehabilitering før det igjen kom i drift under sitt opprinnelige navn «Idun». «Idun» fikk i 1998 Riksantikvarens status som verneverdig. Av større reparasjoner som er utført i perioden fra 2005 til 2010 kan nevnes: skiftet ishud, utbedret gammel «yrkesskade» i forstevn, skiftet fenderbord, utbedret caseing, skiftet dekk, skiftet utvendig kledning samt takbelegg på styrehus.

Eiers formål er å bevare fartøyet slik det var da det gikk ut av tjeneste i 1969 for å bevare denne delen av norsk kystkultur og historie.