G. Unger Vetlesen

  • Kjennings­signal: JXQR
  • Hjemmehavn: Lillesand, Agder
  • Bygget: 1968
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 22,85 m
  • Brutto­tonnasje: 135
  • Vernet: 2016

«G. Unger Vetlesen» er oppkalt etter giveren Georg Unger Vetlesen som var skipsingeniør og gjorde karriere i USA og Canada som skipsbygger og finansmann. Krysseren ble bygget ved Smedvik og Hasun Mekaniske Verksted for Redningsselskapet i 1968. Fartøyet var redningsskøyte i 20 år hvor den har reddet totalt 77 menneskeliv, assisterte 501 fartøyer, og berget 16 fra totalforlis. To ganger har «G. Unger Vetlesen» vært belønnet for årets beste redning. Skøyta  har  vært  stasjonert  flere  steder  langs  kysten,  fra  Havøysund  i  nord  til  Egersund  i  sør.  Etter tiden som redningsskøyte har fartøyet vært brukt i forskjellige formål og har hatt et navneskifte, men fikk i 1997 sitt opprinnelige navn tilbake. Båten  har  et  utseende som  ligger  tett  opp  til  slik den så ut i 1988  da  fartøyet  gikk  ut  av  drift  som  redningsskøyte.  Innredningen  fremstår  som  da  den  var  ny  i  1968 og det meste av tekniske installasjoner i maskinrommet  som er operative er originiale, inkludert de originale Detroit motorene, samt peilesystemer og  navigasjonsinstrumentene  på  broen.  I 2016  ble  fartøyet  vernet  av  Riksantikvaren. Fartøyet  tilhører  Redningsselskapets «Speiderklasse»  og  er  den eneste gjenværende i  original  utførelse.