Gahn

  • Hjemmehavn: Fetsund, Akershus
  • Bygget: 1861
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 49,4'
  • Brutto­tonnasje: 10,62
  • På nett: fetsundlenser.no

DS «Gahn» ble bygd ved Nylands Mek. Verksted i 1861 for Thoresen & Stolt, Westbye Egeberg & Co og Thurmann & Radich, som hadde interesser i tømmer- og sagbruksvirksomheten i Glommavassdraget.

«Gahn» ble benyttet som slepebåt mellom sagbrukene langs Øyeren, ved Fetsund lenser og Lillestrøm. Den slepte tømmer og prammer med skårne materialer. De øvrige andelspartnerne i «Gahn» solgte etter hvert sine parter til Westbye Egeberg & Co. I 1929 kjøpte Fet kommune Westbye Egerberg & Cos eiendommer.

I begynnelsen av 1950-årene kjøpte Karl Holt slepebåten som da lå nedsunket i Gansvika. Maskin og dampkjele ble fjernet og det ble satt på nytt styrehus. I 1963 kjøpte Bjarne Halvorsen sagbruksområdet til Gansbruket og ble samtidig eier av «Gahn». Han fikk satt inn en 10 Hk compound dampmaskin bygd ved Skiensfjorden Mek. Fagskole og en røykrørskjele fra A.M. Andersen i Oslo, og brukte båten til turer på Øyern.

Ved Halvorsens død i 1988 kjøpte Fet kommune Gansbruket. «Gahn» ble satt på land og flyttet til Fetsund Lenser, der den nå utgjør en del av de faste samlinger. DS «Gahn» var en viktig brikke i dampskipstrafikken på Øyeren og blant de første skip bygget i jern ved norske verft. Den var i drift som tømmersleper fra 1861 til 1930. Båten forfalt og sank, men ble senere hevet og benyttet som lystbåt.

Klinkarbeidet i skroget er originalt fra 1861 og for å best bevare dette skal «Gahn» stå på land. Ved siden av slepingen på Øyern kjørte «Gahn» lystturer på Øyeren for lokale beboere og hentet de herskapelige eierne i Lillestrøm når de skulle feriere på Gahn Gård.

DS «Gahn» har siden 1990 vært eiet av Fetsund Lenser og er restaurert ved tilbakeføring til slik den så ut i 1861.