Jan

  • Kjennings­signal: LFEC
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1877
  • Opprinnelig funksjon: Isbryter, Slepefartøy
  • Lengde: 62,2'
  • Brutto­tonnasje: 47,71
  • Vernet: 2014

«Jan» ble  bygget  ved  Akers  Mekaniske  Verksted  i  1877  som  bukserbåt  og  isbryter  for  Dampskipet  Prins  Gustavs  Rederi.  Fartøyet  het  da  «D/S  Trygve” og ble brukt til sleping frem til 1902 da den ble bygget om til bergingsfartøy. I den tidligste fasen kunne «Trygve» også ta med seg passasjerer.

Den 20. Desember 1913 forliste skipet under et bergingsoppdrag utenfor Strømtangen fyr ved Fredrikstad. Hele besetningen på 7 druknet. Skipet ble liggende på 7-8 favner med store bunnskader, men ble hevet året etter, bygget om, og satt på slipp i Moss som slepebåt.

I 1964 ble «Trygve» omdøpt til «Jan» av sin daværende eier Johan Almar  Pedersen. «Jan» ble holdt gående helt frem til 2013, blant annet som slepebåt i lekterfart med oljelektere mellom Oslofjorden og Arendal, sandlektere mellom Fredrikstad og Arendal, skrapjern fra Porsgrunn til Kristiania spikerverk, og tømmerslep over Oslofjorden.  I en periode ble «Jan» også brukt som dykker- og turistbåt i Porsgrunn.

I 2013  ble  båten  reddet  fra  opphugging  etter  initiativ  fra  Riksantikvaren  og  overdratt  til  Bredalsholmen  Dokk-  og  Fartøyvernsenter. Etter et langt liv over flere tidsepoker ble «Jan» i 2014 vernet av Riksantikvaren.