WIEL GEDDE

  • Hjemmehavn: Mjermen, Akershus
  • Bygget: 1867
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 13,25 meter
  • Vernet: 2021

Tømmersleperen «Wiel Gedde» har klinket jernskrog og er 43 fot (13,25 m). Fartøyets proveniens er usikker, men den antas å være bygget ved Lindholmen Verkstad i Göteborg i 1867. Det er mangelfull dokumentasjon om fartøyet frem til rundt århundreskiftet, da den er registrert eid av Sundviks Ångsag. Fartøyet gikk under navnet «Tor» i innsjøen Fryken, Värmland, frem til midten av 30-tallet da den ble solgt til Lysvik Sågverk og omdøpt til DS «Lysvik». I 1948 ble den kjøpt av Haldensvassdragets Fløtningsforening. Båten ble fraktet med tog til Kongsvinger, videre til Sørumsand og derfra med Aurskog-Hølandsbanen (Tertitten) opp til Bjørkelangen. Så med lastebil til innsjøen Setten. Her ble det gamle tredekket byttet ut med jerndekk, ny skorstein ble bygget og mannskapslugarene fornyet. Etter ombyggingen ble den fraktet fra Setten til Mjermen via det gamle jernbanesporet mellom de to sjøene og satt inn i trafikk som DS «Wiel Gedde». Oppkalt etter Major Wiel Gedde som i gammel tid hadde ansvaret for fløtingen på innsjøene Setten og Mjermen. Han stod også bak trallebanen ved Kolstadfoss som gjorde det mulig å transportere båter over land mellom de to sjøene.

I 1959 ble båten kraftig ombygget med nytt overbygg i stål, og dampmaskinen ble erstattet med en seks-sylindret dieselmotor (Volvo Penta MD-47). I 1972 ble den solgt videre til H. Brodahl på Fetsund som bl.a. endret overbygget, byttet ut maskinen med en tre-sylindret Bolinder, og døpte den om til «Neptun». I 1980 ble båten solgt til O. Hauge i Oslo. Kort tid etter sank den. Etter å ha blitt hevet ble den først liggende på ei strand i Fetsund før den ble solgt videre til R. Tuominen i Lillestrøm. Båten ble deretter liggende i opplag i et sandtak i en årrekke, før den ble ført tilbake til Mjermen i 2021.

«Wiel Gedde» er en representant for de mange tømmerslepere i våre innlandsvassdrag og innsjøer. Den er nært knyttet til et av våre viktige nasjonale kulturmiljøer – trallebanen på Kolstadfoss- og en viktig brikke i historien om tømmerfløtningen i Haldenvassdraget. Fartøyet er et av landets eldste bevarte av denne fartøytypen og har fått status som vernet av Riksantikvaren etter anbefaling av Viken fylkeskommune i 2021.

Wiel Gedde er i dag kun et skrog, preget av et langt liv. Eier har gjort et stort arbeid med å sikre båten fra ytterligere forfall, og arbeid med dokumentasjon og finansiering av tiltak er godt i gang.