Mørkfos

  • Hjemmehavn: Fetsund, Akershus
  • Bygget: 1912
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 75'
  • Brutto­tonnasje: 49
  • På nett: fetsundlenser.no

Slepebåten «Mørkfos» ble bygd i 1912 på Glomma Mek. Verksted for Fredrikstad Tømmerdireksjon som var eier fram til 1936. Glomma fellesfløtingsforening var eier av fartøyet til 1990.

MB «Mørkfos» ble brukt til å trekke tømmervendinger over Øyeren fra 1912 til fløtingen opphørte i 1985. Fra 1912 til 1953 gikk slepene fra Fetsund til Sofiendal. Fra 1953 slepte Mørkfos vendinger fra Sofiendal til Sleppetangen ved Øyerens utløp.

I 1989 ble Fetsund Lenser med MB «Mørkfos» gitt til Akershus fylkeskommune som i 1990 opprettet Fetsund Lensemuseum, Fetsund Lenser. Fartøyet, som fortsatt er operativt, har siden tilhørt muséets samlinger.