Mette Meng

  • Kjennings­signal: BAD214
  • Hjemmehavn: Ørje, Østfold
  • Bygget: 1922
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 14,2m
  • Brutto­tonnasje: 18

MS «Mette Meng» er en slepebåt i stål, bygd som byggnummer 38 ved Glommen Mek. Verksted i Fredrikstad i 1922. Som nybygd hadde fartøyet navnet DS «Frank».

Fartøyet gikk i tjeneste som slepebåt i ytre Oslofjord frem til februar 1946. Da ble båten kapret av hjemmefronten og ført til Sverige sammen med 11 andre fartøy. Dette ble gjort for å hindre tysk skipsfart og troppeforflytninger langs norskekysten mot slutten av 2. verdenskrig.

Etter krigen returnerte fartøyet til Norge, og ble i 1947 solgt og overført til Haldenvassdraget som tømmersleper under navnet DS «Mette Meng». Som den eneste av dampbåtene ble «Mette Meng» i 1963 ombygget til dieseldrift og samtidlig modernisert. Fartøyet var i aktiv tjeneste som tømmersleper på Haldenvassdraget fram til fløtingen opphørte i 1983.