Engebret Soot

  • Kjennings­signal: LJVZ
  • Hjemmehavn: Ørje, Østfold
  • Bygget: 1861
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 77'
  • Brutto­tonnasje: 32
  • Vernet: 1993
  • På nett: dampbåt.no

DS «Engebret Soot» ble bygget som byggnummer 1 ved Nylands Mek. Verksted i Oslo i 1861 for Fredrikshald Saugbrugsforening. Fartøyet er oppkalt etter kanalbygger og fløtningsinspektør Engebret Soot.

Fartøyet ble brukt i Haldensvassdraget som slepebåt, og i gods- og passasjertrafikk frem til 1877, da fartøyet ble ombygd for mer regelmessig passasjertrafikk. I 1887 ble fartøyet solgt til Haldenvassdraget Fløtningsforening og ble året etter satt inn i sleping av tømmer og lektere. I denne trafikken gikk den til 1926, da den ble lagt i opplag. I 1934 kjøpte Gunerius Soot fartøyet og tok det i bruk som lystfartøy. Han solgte det til Einar Haneborg i 1939. I 1940 kjøpte Haldenvassdraget Fløtningsforening «Engebret Soot» tilbake og satte det fra 1942 igjen inn i slep av tømmer og fartøyet gikk i denne trafikken frem til 1966. I 1969 ble fartøyet gitt som gave til Aker-gruppen. Den ble slept til Oslo i 1974 og restaureringsarbeider ble igangsatt, men dette ble etter hver oppgitt.

«Engebret Soot» fikk som ny satt inn en dampmaskin bygd ved Nylands Mek. Verksted. I 1901 fikk fartøyet ny maskin og kjele levert fra Akers Mek. Verksted. Maskinen var en compound 60 IHk, som fortsatt står i fartøyet.

Rundt 1877 ble fartøyet ombygd til passasjerbåt, i 1904 fikk det nytt styrehus, i 1913 ny casing over kjelen og i 1940/42 ble skroget forhøyet med om lag 2 fot. Samtidig ble overbygget akter fjernet, mannskapslugar innredet forut og skipperlugar akterut.

Stiftelsen DS Engebret Soot ble dannet i 1987 og fartøyet ble da transportert tilbake til Ørje. Restaureringsarbeider ble satt i gang i 1989 og arbeidet ble fullført i de følgende år. Fartøyet er restaurert tilbake til den utforming den fikk ved ombyggingen i 1942 og som ivaretar fartøyets viktige rolle som slepebåt.