Kaptein Dyre

  • Kjennings­signal: LESD
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1893
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 64,7'
  • Brutto­tonnasje: 43,96
  • På nett: kapteindyre.org

Kaptein Dyre» ble bygget som «Neptunus» for ukjent reder i Dordrecht, Holland i 1893. Det vites lite om historien og bruken av fartøyet frem til det kom til Norge.

I 1917 ble fartøyet kjøpt av Bjaalands Lægterkompani A/S Skien og fikk navnet «Skjelsvik». Fartøyet ble solgt videre til A/S Roland i 1919 og ble omdøpt til «Roland». I 1921 ble fartøyet solgt til Skiens Lægter & Bugserkompani A/S, og videre til i kaptein Oscar E. Pedersen i 1933.

Da fartøyet neste gang skiftet eier, i 1948, ble navnet endret til dagens «Kaptein Dyre», og den ble ombygd fra seil til semidiesel. I 1967 ble hovedmotoren skiftet ut med en Alpha 404 HO på 280-310 BHk. I 1973 ble det gjort en del stålarbeider. Stål fra midt under styrehuset til baugen, og fra dekket til kjøl ble skiftet. Samtidig ble lugaren bygget om.

Fra 1980 skiftet fartøyet eier flere ganger; frem til Svein R. Kildal kjøpte fartøyet i 2003. Fartøyet eies i dag av Veteranbåtlaget Kaptein Dyre, som har som formål å bevare fartøyet som et kulturminne. «Kaptein Dyre» fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2004.