Greven

  • Kjennings­signal: LLWP
  • Hjemmehavn: Vikersund, Buskerud
  • Bygget: 1953
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 65'
  • Brutto­tonnasje: 46
  • På nett: vbgreven.no

MS «Greven» er en taubåt i stål bygget ved Glommen Mek. i Fredrikstad i 1953. Fartøyet ble satt sammen og sjøsatt i Tyrifjorden fra slippen ved Saga i Vikersund.

MS «Greven» var den første nybygde båten for tømmertrekking i Østlandsområdet etter krigen. Den slepte bommer, dvs løstømmer, som lå inne i en lense. I Tyrifjorden ble tømmeret lagt i mindre bommer inne i den store bommen alt ettersom hvor det skulle leveres. Det tømmeret som skulle videre ned mot Drammen ble sluppet i elva ved Vikersund.

I 1971 ble Drammenvassdragets Fellesfløteforening nedlagt, og MS «Greven» ble solgt ut av Tyrifjorden i 1973. Etter et kortere opphold i Oslofjorden kom fartøyet til Sunnmøre. Fartøyet ble tilpasset nye arbeidsoppdrag, styrhuset ble byttet ut med et større, dører i tre ble skiftet ut med stål og kraftige låser for å motstå sjøsprøyt.

Da fartøyet igjen var til salgs i 2005, kjøpte entustiaster i Vikersund fartøyet tilbake til Tyrifjorden.