Pasop

  • Kjennings­signal: LM5526
  • Hjemmehavn: Ørje, Østfold
  • Bygget: 1908
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 43,5'
  • Brutto­tonnasje: 14,25

DS «Pasop» ble bygd som byggenummer 5 ved Glommens Mek. Verksted, Sarpsborg, i 1908 for Fredrikshalds Vasdrags Fløtningsforening, senere Haldensvassdragets Fløtningsforening. Fartøyet ble levert som kombinert slepe- og inspeksjonsfartøy og ble sertifisert for befordring av passasjerer.

«Pasop» var i drift som slepebåt frem til 1959, da den ble lagt i opplag. I 1960 ble den solgt til skipsreder Ragnar Natvig, som benyttet den som lystbåt i Aremark. «Pasop» ble utstyrt med en compound dampmaskin på 38 IHk bygd ved Glommens Mek. Verksted. I 1928 ble skroget forlenget med 8 fot og kjelen forlenget i 1938.

I 1973 kjøpte Pål Ulsteen slepebåten. «Pasop» ble fraktet ut av vassdraget, reparert og benyttet til sleping og lystturer i Oslo frem til 1977. På grunn av lekkasjer i skroget ble fartøyet da trukket på land på Gressholmen. Det er senere utført omfattende restaureringsarbeider på skrog og kjele.

«Pasop» ble overtatt av Stiftelsen Engebret Soot og fraktet til Ørje. «Pasop» inngår i Stiftelsen DS Engebret Soot.