Hauka

  • Kjennings­signal: LIUY
  • Hjemmehavn: Namsos, Trøndelag
  • Bygget: 1934
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 16,5m
  • Brutto­tonnasje: 26
  • Vernet: 1994

MB «Hauka» ble bygd på Moen Verft på Akland ved Risør i 1934 for firmaet Albert Colett og er konstruert av Richard G. Furuholmen. Frem til 1940 ble båten brukt ved Salsbruket Tresliperi i Nord-Trøndelag som bruksbåt, og benyttet til sleping av tømmer, lettere isbrytning, syketransport og transport av familien Collett. I 1940 ble «Hauka» rekvirert av tyskerne og stasjonert i Rørvik. Etter krigen ble fartøyet levert tilbake til Salsbruket.

Da Salsbruket brant i 1985 og virksomheten nedlagt ble «Hauka» solgt til skraphandler Halvor Haagensen i 1989 og ble i 1990-91 solgt videre til Tor Moltu.

«Hauka» hadde opprinnelig installert en svenskprodusert Ewell 64 Hk dieselmotor. Etter krigen ble en 100 Hk AEC motor installert. I 1976 ble det igjen satt inn ny motor, en 138 Hk Lister JW6. Fartøyet ble renovert ved tilbakeleveringen til Salsbruket etter krigen.

I 1993 overtok Andelslaget MB Hauka BA motorkrysseren. Den benyttes nå i miljøet tilknyttet Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum. 1. januar 2004 ble fartøyet eiermessig overført til Norsk Sagbruksmuseum. Skroget under vannlinjen og deler av overbygg er renovert, men mye gjenstår på overbygget.