Haugefisk

  • Kjennings­signal: LNGN
  • Hjemmehavn: Måløy, Vestland
  • Bygget: 1978
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 28,56m
  • Brutto­tonnasje: 329
  • Vernet: 2006

«Haugefisk» er bygd i 1978 på H & E Nordtvedt skipsbyggeri på Fusa i Hordaland. Fartøyet ble brukt som havfiskefartøy med autoline fra 1978 til 2005 og er et av de første fartøyene som ble bygd for denne nye typen teknologi.

I 2005 ble fartøyet ble unntatt kondemnering. Fartøyet har en forbrenningsmotor Alpha sekssylindret diesel på 660 Hk. Det er ikke gjort noen ombygginger eller endringer på fartøyet. Nyere utstyr er tatt vekk og fartøyet skal settes i stand til slik fartøyet var omkring 1990.

Eier i dag er Kystmuseet i Sogn og Fjordane som skal benytte fartøyet som museumsfartøy, kulturformidling og undervisning. «Haugefisk» skal være et flytende kulturminne og er en representant for den moderne fiskerihistorien til Norge.