Hermes II

  • Kjennings­signal: Hermes II
  • Hjemmehavn: Tromsø
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 72'
  • Brutto­tonnasje: 49,8
  • Vernet: 1991

Kutteren Hermes II ble bygget i 1917 som byggenummer 217 ved Nils Skandfers båtbyggeri i Kullstadsjøen, Verfsn. Eilert Ingebrigtsen fra Alta var kjøper. Kutteren ble brukt til fiske og fraktfart langs norskekysten, primært i Nord-Norge. I 1944 var båten med under evakuering av befolkningen i Finnmark. I 1952 ble kutteren solgt til familien Andersen i Loppa, og ombygd i Jøkelfjord i 1962, noe som medførte noen endringer på linjene i skroget. Senere overtok sønnen Jan Arne Lerbukt i Tromsø båten, der var den hjemmehørende frem til 1990 med fiskeriregistreringsnummer T-558-T.

Opprinnelig ble båten levert med en 40 HK Bolinder og seilføring. Motoren ble i 1965 byttet med en 120 HK Lister diesel. I dag står det en Cummings Diesel 335 HK i fartøyet. Fra 1993 til 2016 har kutteren vært i gjennom to omfattende restaureringer for å bringe den tilbake slik den var  1962. I 2016 ble fartøyet overtatt av Hermes II AS, som eies av familien Lerbukt. I så måte er ringen sluttet, og fartøyet ligger nå i Tromsø for bruk og formidling av kyst- og fiskerihistorie med fiskerimerke F-93-L.