Hestmanden

  • Kjennings­signal: LECN
  • Hjemmehavn: Kristiansand
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 195,2'
  • Brutto­tonnasje: 755
  • Vernet: 1996
  • På nett: hestmanden.no

DS «Hestmanden» ble bygd ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike.

Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i britiske farvann og med britisk mannskap. I juni 1940 gikk «Hestmanden» i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann.

I 1945 kom den som første norske fartøy tilbake til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes. I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til DS «Vegafjord». Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag.

«Hestmanden» ble fra verftet utstyrt med en trippel ekspansjon dampmaskin på 550 IHk. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele. I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kr til restaurering av «Hestmanden».

D/S «Hestmanden» er det siste av Nortraships fartøyer og skal bli et flytende museum og et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under to verdenskriger. Arbeidene er blitt utført ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Trearbeidene er utført i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. Hele restaurering og museumstilpasning er gjort i nært samarbeid med Riksantikvaren. Fartøyet ble sjøsatt og døpt på nytt etter ferdig restaurering september 2011 med krigsveteraner og kongen tilstede. D/S «Hesthmanden» ligger i dag til havn i Kristiansand.