Hestmanden

  • Kjennings­signal: LECN
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 195,2'
  • Brutto­tonnasje: 755
  • Vernet: 1996
  • På nett: vestagdermuseet.no/hestmanden

D/S «Hestmanden» ble bygd ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike.

Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i britiske farvann og med britisk mannskap. I juni 1940 gikk «Hestmanden» i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann.

I 1945 kom den som første norske fartøy tilbake til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes. I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til DS «Vegafjord». Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag.

«Hestmanden» ble fra verftet utstyrt med en trippel ekspansjon dampmaskin på 550 IHk. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele. I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub.

I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kroner til restaurering av «Hestmanden» og Riksantikvaren, Kulturdepartementet og flere andre departementer har siden bevilget millionbeløp til ytterligere istandsetting av skipet.

D/S «Hestmanden» er det siste av Nortraships fartøyer og er i dag et flytende nasjonalt museum og minnesmerke over norske sjøfolks innsats under to verdenskriger. Hele restaureringen og tilpasningen til museum er gjort i nært samarbeid med Riksantikvaren. Fartøyet ble sjøsatt og døpt på nytt etter ferdig restaurering september 2011 med krigsveteraner og kongen tilstede. I 2017 ble skipet åpnet som Norsk krigsseilermuseum. D/S «Hestmanden» ligger i dag til havn ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand.