Brandbu

  • Hjemmehavn: Røykenvika, Innlandet
  • Bygget: 1907
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 66'
  • Brutto­tonnasje: 46
  • Vernet: 2013
  • På nett: Randsfjordmuseet

M/S «Brandbu» ble kontrahert av Engnæs tresliperi i 1906 ved Drammens Jernstøperi og mekaniske verksted. Fartøyet hari hele sin levetid hatt sitt virke på Randsfjorden; først som fraktefartøy og deretter som hjelpefartøy ved legging av strømkabel. Under krigen var den annektert av tyskerne som brukte den til å frakte plank i forbindelse med oppbyggingen av flyplassen på Eggemoen. I 1948 var det lite frakteoppdrag og «Brandbu» lå i bøyen da den sleit seg og gikk på grunn og delvis sank. Slik ble hun liggende til 1979 da Roar Otto Sundt kjøpte fartøyet og gjennomførte en nenn-som renovering av henne. I dag er det Randsfjordmuseene som eier fartøyet, og de er med ivrige frivillige i gang med en større i standsetting. Museet er opptatt av det historiske perspektivet og vil beholde fartøyet som lastefartøy og gjennomføre en antikvarisk istandsetting.