Brand

  • Kjennings­signal: LG4243
  • Hjemmehavn: Kristiansund, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1925
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 10,57 m
  • Vernet: 2009
  • På nett: romsdalkystlag.no

Fiskeskøyta MS «Brand» ble bygget som seilskøyte med hjelpemotor i 1925 ved Oluf Dalens båtbyggeri, Bremnes på Averøya.

Fartøyet skulle brukes til hjemmefiske, sildefiske, og lofotfiske.

«Brand» er kravellbygget med furu spant og hud. Fartøyet er gaffelrigget med 2 master (ketch) med fokk,storseil, toppseil og mesan.

Motor ved levering i 1925, var en Brunvold 1 sylindret, 12 hk. Motoren ble byttet ut i 1934 med en brukt Brunvold 1 syl. 16-22 fra 1925 med mekanisk omstyring, (vribar propell) garnspill av typen Larsen og Vold.

På 1990-tallet ble det skiftet dekksbjelker, dekk og laget nytt styrhus. Seilriggen er ført tilbake med jomfruer og blokker med tauspleis. Seilene er de originale, og innredningen er original.

Fartøyet er første generasjon dekkede fartøyer og en fremmed fugl på Vestlandet hvor det stort sett ble bygget kuttere og ikke skøyter.