Frimann

  • Kjennings­signal: LGWO
  • Hjemmehavn: Mosterhamn, Vestland
  • Bygget: 1920
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 58,4'
  • Brutto­tonnasje: 22,23

MK «Frimann» er bygget av Størk Winsents, Fana, i 1920. Den gang het fartøyet «Populær». Olsen Ekerhovd kjøpte båten i 1934 og byttet navn til «Frimann». I 1936 ble båten ombygd og forlenget og brukt til fjordfiske. I 1951 ble fartøyet overtatt av Partsrederiet Nils Ramsvik, Aure, og utrustet for reketråling. Samtidig ble en hydraulisk lavtrykkswinch montert sammen med en lukekarm i stål. På 70-tallet ble fartøyet solgt til Odd og Edvar Brattøy, Frei. Semidieselmotoren ble skiftet med en brukt Volvo Penta. «Frimann» var i drift som reketråler frem til eierne fikk tilsagn om kondemnering i 1985.

Foreningen Frimanns Venner overtok ansvaret for fartøyet våren 1986, og søkte om fritak fra opphugging. Dette ble innvilget i desember 1989. En forutsetning for å bli fritatt fra kondemneringsordningens destruksjonskrav var at Nordmøre Museum stod som eier, og at diverse bruksheftelser ble tinglyst. Foreningen Frimanns venner underskrev en bruks- og disponeringsavtale med Nordmøre Museum i 1990.

All restaurering og istandsettelse er med få unntak gjort av Foreningen Frimanns venner, som også står for drift og vedlikehold av fartøyet. Arbeidet har pågått i om lag 15 år, og har hovedsakelig vært privatfinansiert. Noe av det som er gjort i perioden 1987 – 2002: Fordekk med dekksbjelker og styrbord bjelkevei er fornyet. Åtte hudplanker, samt flere spant er fornyet. Deler av skansekledning er skiftet. Det samme gjelder delvis topprekke og «svinerygger». Rundt 200 spiker er skiftet i hudplank og fartøyet har ny stråkjøl. Størsteparten av styrehuset er skiftet, mens mye av det innvendige originale panelet er bevart. To master med bommer og gafler skiftet ut, samt en del beslag. Det ble laget ny galeasrigg, tilnærmet lik originalen fra 1920.

Intensjonene er at «Frimann» skal være en typisk 50-talls fiskekutter og fartøyet skal tas vare på i utformingen fra perioden 1948-1951.

I 2010 fikk eiere Fredrik Aandahl og Arnt Gjerde skjøte på fartøyet og motoren ble skiftet til en identisk heloverhalt motor i 2012. «Frimann» står på Møre og Romsdal fylkes liste over bevaringsverdige fartøy. Hjemmehavn var Mellemværftet i Kristiansund.

I mai 2018 ble fartøyet solgt til Vinnesholmen Kystlag, i Fausa Kommune ved Bergen. I oktober 2019 fikk «Frimann» igjen ny hjemmehavn da Mosterhamn veteranbåtlag kjøpte fiskekutteren. Fartøyet er for tiden under omfattende restaurering.