Frithjof II

  • Kjennings­signal: LM 6873
  • Hjemmehavn: Larvik, Vestfold
  • Bygget: 1896
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 12,75 m
  • Brutto­tonnasje: 20
  • Vernet: 1990
  • På nett: frithjof.no

Losskøyta «Frithjof» ble bygd av Porsgrund Baadbyggeri (formann Thor Jenssen) i 1896, som losskøyte til los Thor Andersen i Ula. Etter alt å dømme var konstruktøren Fredrik Johannessen.

«Frithjof» seilte i konkurranselosing frem til 1911 og deltok i fast losvakthold fra 1904. I 1905 overtok Thor Andersens sønn Simon, og to år etter en annen sønn, Theodor Thorsen, begge loser: Ny hjemmhavn var Stavern.

I 1915 ble skøyta solgt til hvasserlosene Marcus Olsen, Severin Andreassen og Hans Jacob Hansen, og gikk inn i det faste losvaktholdet ved Færder. Motor ble installert samme år. «Frithjof» seilte som losskøyte fra Sandøsund på Hvasser frem til 1949, etter hvert med flere loser som partseiere.

I 1949 ble hun kjøpt av et konsortium i Oslo, og i 1954 av familien Salvesen, som benyttet henne som lystbåt under navnet «Cara». Skøyta ble i denne tiden mye benyttet i seilaser og regattaer. I 1984 ble «Cara» kjøpt hjem til Larvik av stiftelsen Losskøyta Frithjof II. Skøyta fikk tilbake sitt gamle navn. Suffikset «II» ble lagt til på grunn av Thor Andersens første «Frithjof» som også finnes.

Fartøyet fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 1990. Losskøyta drives av «Frithjofs Venner». «Frithjof II» har deltatt i en rekke seilaser med gode resultater. Skøyta brukes i levende formidling av kulturhistorie, bla. rettet mot skoleklasser i kommunen.