Poseidon

  • Kjennings­signal: LCZV
  • Hjemmehavn: Kragerø, Telemark
  • Bygget: 1954
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 55,5'
  • Brutto­tonnasje: 37,87
  • Vernet: 1992

Kontrahert av Københavns Lodseri og levert fra H.C. Christensens Staalskibsværft i Marstal i 1954. Skipsingeniør Jacob Westergaard konstruerte fartøyet som ble Skandinaviens mest moderne losbåt og Europas første med både radar og VHF. Christoffer Sørensen, Stavanger, kjøpte fartøyet i 1976 og solgte straks videre til Sverre Eike.

I norsk skipsregister ble navnet «SØR POSEIDON» pga. navnekollisjon med storsnurperen «Poseidon». Eike satte fartøyet inn som hjelpefartøy ved plattformbygging. For økt slepekraft byttet han i 1977 den originale 140 HK Vølund med en 375HK Wichmann fra 1966. I 1981 var behovet for «all round» fartøy i oljebransjen redusert. Eike leide derfor ut til Hans Egil Krane, Bodø, som etter hvert kjøpte fartøyet og satset på sleping for Statens Havnevesen. I 1983 solgte Krane videre til Harald Grønnesby, Steinkjer, for oljevern. I 1985 solgte han videre til «Båtservice AS», Orkanger, for sleping, personelltransport og turistturer, – bl.a. har «Derrick» vært med på fisketur. Oppdragene sviktet og høsten 1991 gikk man i opplag.

I april 1992 kjøpte Jan Welde «Poseidon» og førte den til Stavanger. Han var interessert i fartøyvern og fikk den godkjent som verneverdig skip av Riksantikvaren. Restaureringsplanen tar utgangspunkt i at fartøyet bevares slik som det gikk ut av kommersiell fart i 1991. Skroget ble sandblåst, rustbeskyttet og fikk sin originale blåfarge. Tredekket ble delvis fornyet, bysse og toalett ble oppgradert i stil med det opprinnelige. Alle dørker fikk nytt belegg og salongmøblene fikk nye trekk, men original skottbekledning ble beholdt. Diverse navigasjons- og kommunikasjonsutstyr ble fornyet, mest mulig uten nye inngrep i den originale teakinnredningen. Welde benyttet «Poseidon» mellom annet som øvingsfarty for maritim opplæring og var ofte å se på kystkulturstevner.

I februar 2008 kjøpte Svein Inge Trellevik, «Poseidon» til Sotra. Der den ble benyttet som bobåt og flytende kulturminne. I 2015 gikk Poseidon til Sverre K. Eikenes i Kragerø, hvor fartøyet nå har hjemmehavn.