FREDEN

  • Kjennings­signal: L/S 113
  • Hjemmehavn: Isegran, Østfold
  • Bygget: 1923
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 37,4 fot
  • Brutto­tonnasje: 12,21
  • Vernet: 2021

Trefartøyet «Freden» er en kravellbygget spissgatter og gaffelrigget losskøyte på 37,4 fot og 12,21 tonn bruttotonnasje. Hun ble bygget i 1923 ved Skomakerskjæret i Risør, for los Martin Asbjørn Gregersen. «Freden» ble bygget som en erstatning for båt med samme navn som forliste i tjeneste. Fartøyet var i lostjeneste fra 1923 til 1959 på Sørlandet, nærmere bestemt Risør og Merdø. Under perioden på Merdø bar fartøyet navn «Merdø». Fra 1959 ble hun brukt som fritidsfartøy i Oslo og Nevlunghavn.

Fremdriftsmiddel er seil og motor. Fartøyets første motor, en Rap 14, ble innsatt i 1926. I 1947 ble denne byttet med en Rap 17hk.

Fartøyet er et restaureringsobjekt og skal tilbakeføres til verneperioden som er satt til 1926-1935. Vernestatus ble gitt i 2021. Det omfattende arbeidet med å sette i stand fartøyet er godt i gang. Dette utføres av Isegran Fartøyvern og eier selv. Fra fremdriftsplanen kan nevnes bytte av spant, stevner og hudplank. Kjølen restaureres. Det planlegges for naturfiber i seil og rigg, og ønskes en Rap 14 motor dersom dette er mulig å få tak i.

«Freden» er i privat eie og eier ser på et medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern som en støtte for fartøy og eier. Eier ønsker å formidle loshistorie, håndverkstradisjoner og kystkultur gjennom å restaurere og bevare «Freden» etter antikvariske prinsipper.

Foto: Dannevig foto