Fredrikstad

  • Kjennings­signal: LM3897
  • Hjemmehavn: Vollen, Akershus
  • Bygget: 1968
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 40.05'
  • Brutto­tonnasje: 17,57

L/K ”Fredrikstad” er en tidligere losbåt bygget i 1968 av Bjarne Aas LTD. Båten var stasjonert i Trolldalen på Kråkerøy i Fredrikstad frem til ca. 1984. Etter endt tjeneste ble fartøyet disponert av dykkerklubben Poseidon i Oslo gjennom foreningen Kysten. I 1997 ble ”Fredrikstad” overtatt av Fredrikstad Museum. Båten var da i dårlig stand, men ble likevel tatt i bruk av museet til motoren havarerte noen år senere. Etter en tid overtok Pål Espen Lindberg og Hilde Andersen fartøyet. Ved overtagelse av båten var overbygget fullt av råte og motoren demontert.

Det er siden den gang blitt foretatt omfattende reparasjoner slik at fartøyet i dag kan bli brukt som lystbåt, museumsfartøy og fritidsbåt. Motoren er overhalt og overbygget er restaurert både utvendig og innvendig. Det elektroniske anlegget er lagt om og oppgradert. Båten har fått et moderne septikanlegg og lugar i forpiggen som tidligere var brukt som lagringsrom. Utad er det forsøkt å holde båten så nær slik den var ved sitt byggeår som mulig. Losskøyta lå mellom 2004 og 2022 i museumshavna på Isegran. Fra 2023 overtok Mylene og Espen Andersson Selvik fartøyet og «Fredrikstad» fikk hjemmehavn i Vollen. Eiere ønsker å bevare fartøyet som et kulturminne.