Forlandet

  • Kjennings­signal: LDWK
  • Hjemmehavn: Sandefjord, Vestfold
  • Bygget: 1921
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy
  • Lengde: 31,65 m
  • Brutto­tonnasje: 199,89
  • Vernet: 2016
  • På nett: FORLANDET - Facebook

«Forlandet» er et 113 fots hval- og taubåt i stål fra 1921. Skroget er av klinket jern. Kontrahent var Compania Argentina de Pesca i Buenos Aires hos Bokerøens Skibsbyggeri i Svelvik. Fartøyet fikk først navnet «Foca» og opererte ut fra hvalstasjonen Gryteviken i Sør-Georgia. I 1929 ble «Foca» solgt til Hvalfangerselskapet Atlas og fartøyet ble omdøpt til «Femern». «Femeren» fanget for kokeriskipet «Solglimt» som bøyebåt. Fartøyet returnerte fra fangst i 1931 til Sandefjord og ble overtatt av AS Framnæs mek. Værksted, senere av A/S Ishavet som døpte om fartøyet til «Forlandet».

I 1935 ble «Forlandet» bygget om til slepebåt og brukt som både slepebåt, isbryter og hjelpefartøy fram til 1983. Fartøyet ble så overtatt av Jon Scrøder med formål om bevaring, deretter av Stiftelsen Norsk Fartøyvern. I 2016 kom hun tilbake til Sandefjord da Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter kjøpte fartøyet. «Forlandet» ble vernet i 2016 og Forlandets venner ble etablert i 2017.

Fartøyet er i god stand. Opprinnelig framkomstmiddel var en trippel ekspansjon dampmaskin på 650 IHK og en kullfyrt røykrørskjele. I 1927 ble fartøyet ombygget til oljefyring, men har fortsatt beholdt sin originale dampmaskin den dag i dag. Motoren er per dags dato ikke i drift, men dampkjelen er i god teknisk stand. Skroget fremstår slik fartøyet så ut etter ombyggingen i 1935. Både interiør og eksteriør er autentisk.