Ternen

  • Kjennings­signal: LM9544
  • Hjemmehavn: Steilene, Akershus
  • Bygget: 1945
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy, Fiskefartøy
  • Lengde: 12,69m
  • Brutto­tonnasje: 16,29
  • Vernet: 2016

«Ternen»  er  et  kravellbygget  trefartøy  uten  dreving.  Tidligere  het  også  båten  «MS  Falk».  Reketråleren på  12,69  fot  ble  bygget  i  årene  1944 og 1945  ved  Rød  Båtbyggeri  på  Onsøy.  I  1971  overtok  Aasland  i  Drøbak ”Ternen”. Den  opprinnelige  semi-dieselmotoren  ble  i  1972  erstattet  av  en  marinisert  aggregatmotor  overtatt  fra  NSB, en  GM-Detroit  6  sylindret  rekke  136  HK,  som  står  i  båten  i  dag. «Ternen» var  i  aktivt  fiske  frem  til  1992  da  den  sto  i  fare  for  å  bli  kondemnert.  Riksantikvaren  anmodet da Follo  Museum  om  å  overta  båten  på  grunnlag  av  regional  tilhørighet og  autentisitet.  I 2016 fikk ”Ternen” vernestatus. Fartøyet  var  i  stiftelsen  Follo  Museums  eie  frem til 2017 da den ble overdratt til Stiftelsen Museene i Akershus.