Andholmen

  • Kjennings­signal: LJSZ
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1938
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 72,6'
  • Brutto­tonnasje: 49,78
  • Vernet: 1999

MK «Andholmen» er en typisk representant for de store og sjødyktige trefartøyene som like før krigen var i bruk til fiske og fangst.

Som et nytt og førsteklasses fartøy ble den ved krigsutbruddet rekvirert av norsk sjømilitære og i juni 1940 seilte over til Shetland for å delta i kampene derfra. Fartøyet er trolig det eneste norske fartøyet som seilte med splittflagg hele krigen.

Etter krigen kom fartøyet tilbake til sivil tjeneste for sine opprinnelige eiere og senere for andre, men fartøyet ble innhentet av utviklingen innenfor fiskeflåten og til slutt var fartøyet svært forfallent.

Etter en total restaurering gjennom flere år framstår «Andholmen» i dag eksteriørmessig tilnærmelsesvis slik fartøyet var i krigsårene, selv om det er gjort visse praktiske tilpasninger med galgedekk, lasteluke og lignende.

Opprinnelig var motoren en 60 Hk Wickmann. Ved restaureringen ble man nødt til å velge den lettere tilgjengelige 50 Hk Wickmann som er det nærmeste man kommer både i oppbygning og lyd.

Stiftelsen MK «Andholmen» som i dag eier fartøyet, har til formål å ta vare på fartøyet som kulturminne, med vekt på tjenesten under krigen.