Hindholmen

  • Kjennings­signal: LECS
  • Hjemmehavn: Ørsta, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1916
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 116'
  • Brutto­tonnasje: 143,23
  • Vernet: 1996

MS «Hindholmen» ble bygd ved Kristiansand Mek. Verksted i 1916 for Roald Havfiskeselskap i Ålesund, som brukte den i fiske på Eggakanten. I 1918 ble fartøyet solgt til Ålesund Fiskeriselskap, som igjen solgte den til Jacob P. Svinø i 1923. Den ble i denne familiens eie frem til 1941, da den ble kjøpt av A/S Kvitøy på Vartdal.

I mai 1941 ble fartøyet rekvirert av tyske myndigheter, som armerte fartøyet. «Hindholmen» ble brukt i en rekke forskjellige fiskerier opp gjennom årene: Sildefisket på Vestlandet og ved Island, kveitefisket på Vest-Grønland og i Danskestredet og linefiske på Finnmarkskysten. I 1961 drev den fiske på vestkysten av Afrika og fra 1964 laksefiske på vestkysten av Grønland. Deretter ble det fisket sei ved Færøyene og Shetland og pigghå nord og vest for de britiske øyer. Fartøyet gikk i opplag i 1978.

Som ny fikk «Hindholmen» installert dampmaskin. Denne ble byttet ut med 240 Hk Wichmann i 1954. Samtidig ble fartøyet ombygd ved Hjørungavåg Smie- og Sveiseverkstad, blant annet fikk båten nytt styrehus. I 1973 gjennomgikk fartøyet en ny ombygning.

I 1979 ble arbeidet med å ta vare på «Hindholmen» satt i gang og Hindholmens Venner ble dannet i 1980. I 1995 ble Stiftelsen MS Hindholmen dannet. I 1996 kom «Hindholmen» til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Deretter gikk «Hindholmen» til Hardanger Fartøyvernsenter for videre restaurering, og høsten 2004 kom fartøyet tilbake til Sunnmøre. Stort dugnadsarbeid er i gang for å få båten klar til drift i sesongen 2005.

«Hindholmen» skal være en båt for alle. Eierne satser i stor grad på maritim opplæring om bord. De har lansert begrepet «Den kulturelle sjømannssekken» som de har utarbeidet et undervisningshefte på grunnlag av. Her er tema gammelt sjømannskap, fartøyet, livberging, navigering og så videre.