Blomøy

  • Kjennings­signal: LEEM
  • Hjemmehavn: Sørfold, Nordland
  • Bygget: 1953
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 58'
  • Brutto­tonnasje: 37
  • Vernet: 1993
  • På nett: saltenveteranbaatlag.no

MK «Blomøy» ble bygd som krysser hos Møllevik og Sønner Båtbyggeri på Sund i Hemnes i 1953 for Ragnvald Branum på Rødøy, Helgeland. Han brukte fartøyet i linefiske frem til 1969, da det ble solgt til Bjarne Nybakk, Stamsund i Lofoten. Nybakk brukte båten hovedsakelig i linefiske.

I 1986 ble den solgt til Ole Krokvik, Brønnøysund. Han utstyrte den til not- og rekefiske. Og i 1991 ble det søkt om kondemnering etter Fiskeridirektoratets regler for destruksjon av fiskefartøyer. Like før kondemnering av «Blomøy» fikk Stiftelsen Salten Veteranbåtlag overta fartøyet.

Blomøy» har i sin tid som fiskefartøy slitt ut to Finnøy semidiesel. I 1984 ble det satt inn en GM V8-320 Hk. Denne motoren står i fartøyet i dag. Av større vedlikehold som er gjort i de senere år kan nevnes utskifting av sjurekkestøtter, ca. 60 meter hudplank istevnet, en stor del dekksplank, samt ny lugarkappe. Propell og aksling har vært på verksted for renovering.

«Blomøy» er erklært verneverdig av Riksantikvaren og skal vernes ved bruk. Fartøyet har i dag passasjersertifikat for 12 passasjerer.