Folkvang

  • Kjennings­signal: LFZN
  • Hjemmehavn: Skånland, Troms
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 56'
  • Brutto­tonnasje: 22
  • På nett: mkfolkvang.no

MK «Folkvang» ble bygd ved Skandfers Båtbyggeri, Kulstadsjøen, i 1911 for Hilmar Sellevoll, Dverberg. I 1917 ble fartøyet kjøpt av Olaf Andreas Olsen, Hilmar og Olav Markussen i Grovfjord. Disse hadde kutteren frem til 1982, da den ble solgt til Joachim Rosenberg , som i 1986 solgte den til Bo Khortsen i Oslo.

«Folkvang» ble brukt i Lofotfisket med line, juksa og snurpenot, i Finnmarksfisket etter torsk, hyse og sei og i storsildfisket på Vestlandet. Etter 2. verdenskrig ble fartøyet brukt som hjelpefartøy, men deltok også i sildefiske med landnot, slepenot og snurpenot.

«Folkevang» fikk fra starten av installert en Bolinder 20 Hk. I 1933 ble denne skiftet ut med en Wichmann 33 Hk, og i 1959 med en Wichmann 120 Hk. Samtidig ble det bygd opp halvbakk for og akter og reist nytt overbygg.

«Folkvang» ble kjøpt av Astafjord Kystlag i Grovfjord i 1992. På frivillig basis har medlemmer av kystlaget restaurert fartøyet med utgangspunkt i den utforming fartøyet hadde opprinnelig. Fartøyet var ferdig restaurert sommeren 2004 og deltok på forbundet KYSTENS landsstevne i Sandefjord samme år. «Folkvang» var også med på den store maritime festivalen i Brest, Frankrike, både i 2008 og i 2012. «Folkvang» har i over 10 år hatt et nært samarbeide med Grov skole i forbindelse med kystkulturuken i september, samt deltar på Lofotfiske i februar/mars.