Fremad II

  • Kjennings­signal: LGAN
  • Hjemmehavn: Jørpeland, Rogaland
  • Bygget: 1888
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 22,01 m
  • Brutto­tonnasje: 47
  • Vernet: 2009

MK «Fremad II»  er en av det store antall engelske seilslupper hovedsakelig fra Lowestoft og Great Yarmouth. Fartøyene ble innkjøpt til Norge tidlig i forrige århundre etter å ha blitt overflødiggjort av nye steamtrålere i hjemlandet. Fartøyet «Boy Jack» kom til Norge i 1905 og fikk navnet «Fremad». I 1920 fikk fartøyet sin første motor, og i 1929 fikk den navnet «Fremad II».

Gjennom sin lange tjeneste som fiskefartøy på norskekysten har fartøyet naturlig nok gjennomgått en rekke ombygginger, tilpasninger, motorskifter og blitt forsynt med nytt utstyr. «Fremad II» har gått for å være det eldste fiskefartøyet i aktiv fiske. Fartøyet hadde kvoter for NVGsild, Nordsjøsild, makrell og sei og dreiv i tillegg i aktiv brislingfiske fram til 2007.

Det meste av historien er dokumentert, og dermed fremstår «Fremad II» som et velholdt og flytende eksempel på et fartøy som kan formidle hvordan det er nødvendig å tilpasse seg nye utfordringer for å kunne konkurrere på fiskefeltene.