Bjørvika

  • Kjennings­signal: LJSS
  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1955
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 34 m
  • Brutto­tonnasje: 291,89
  • Vernet: 2014
  • På nett: MS Bjørvika

«MS Bjørvika” ble bygget i stål i 1955 ved Mjellem og Karlsen (nr. 77) for et av Norges travleste samband, Kleppestø – Askøy – Bergen, med navnet «Kleppestø«. I 1959 ble den ombygget og fikk bilplasser på øvre dekk, noe helt nytt i forhold til tradisjonelle konstruksjoner. Trafikkøkningen var større enn noen kunne forutse, og den ble allerede i 1966 for liten og kom inn i Høgsfjordsambandet i Ryfylke. Der seilte den med det lokale navnet «Oanes» frem til 1978. Etter et kort opphold i Fredrikstad kom den igjen tilbake til Rogaland, nå som arbeidsbåt i forbindelse med bygging av de store betongplattformene. I 1999 kom fartøyet til Oslo og gikk inn i chartermarkedet, først under navnet «Langåra» og senere «MS Bjørvika«. Det er gjort en del ombygninger og praktiske tilpasninger, men hovedkonstruksjonen er fort-satt den opprinnelige og man ser ennå den unike løsningen med biler på øvre dekk. Hovedmotoren er fortsatt den samme Wichmann 6AC som ble installert i 1955, en motor som etter hvert begynner å bli sjelden. «MS Bjørvika» fikk status som vernet skip av Riksantikvaren i 2014.