Gamle Lofotferga

  • Kjennings­signal: LDQT
  • Hjemmehavn: Svolvær, Nordland
  • Bygget: 1955
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 25m
  • Brutto­tonnasje: 99

MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 som byggnr. 171. Kontrahent var Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på strekningen Napp – Lilleeidet vest i Lofoten frem til 1974.

Trefergen hadde stor kapasitet og kunne ta hele 11 personbilder og 65 passasjerer. I 1977 ble fergen solgt til Halvdan Olav Larsen på Ballstad, og fikk navnet AF «Lofotpel». Fartøyets bruksområde var i denne perioden knyttet til kaibygging og reparasjoner.

I 1993 overtok Kalle AS v/Per Lund fergen. Under navnet MF «Gamle Lofotferga» ble fartøyet nå satt inn i turisttrafikk. Nina og Johnny Storvik kjøpte fergen i 2001 til andre formål enn bevaring. Da de under lag med maling og huntonitt avdekket fint håndverk og solid og godt treverk ble planene endret, og det ble besluttet å restaurere fartøyet og beholde mest mulig.

I dag drives fergen med formål om bevaring gjennom bruk og at gjestene skal ha en positiv opplevelse. «Gamle Lofotferga» går i dag chartertrafikk i Lofotens skjærgård. M/F «Gamle Lofotferga fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2001 og Norsk Kulturarvs «Olavsrosa» året etter. «Gamle Lofotferga» ble fredet av Riksantikvaren i 2010. I dag er det Lødingen Skyssbåtservice som eier fartøyet.