Mårøy

  • Kjennings­signal: JXDV
  • Hjemmehavn: Hammerfest, Finnmark
  • Bygget: 1959
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 32,37 m
  • Brutto­tonnasje: 199
  • Vernet: 2007
  • På nett: mårøy.no

«Mårøy» er bygget hos Kaarbø Mekaniske verksted i Harstad i 1959 og har gått i lokalfart på Finnmarkskysten fra 1959 til 1980 for Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap. I perioden 1970-80 var «MS Mårøy» et viktig bindeledd mellom kommunesentret Mehamn og de veiløse bygdene i Tanafjorden. I 1980 ble «MS Mårøy» solgt til Myre og gikk inn i fiskerioppsynet/kystvakta hvor hun var i tjeneste til år 2000. I 1980 ble også den gamle motoren, en Wichmann 400 hk, byttet ut med en Caterpillar på 565 hk. I 2003 ble fartøyet solgt og har vært brukt i turisme og undervisning.

Riksantikvaren ga fartøyet status som vernet skip i 2007. Båten har gjennomgått få forandringer i interiøret og er en av få båter i sitt slag som fortsatt er i drift. Eiers formål med skipet er å ta vare på «Mårøy» som et flytende kulturminne etter antikvariske prinsipper.

Fartøyet ble i 2015 restaurert med hjelp fra Riksantikvaren og fikk i 2016 tilbake passasjerskipssertifikatet. Båten er i aktivt bruk og fikk også tilbake lasteskipssertifikatet i 2020.